PLCZSKGRHREU
SK Slovensko (česky) - změnit lokalitu
more than software
    ZÁZNAMNÍKY TELEFONNÍCH HOVORŮ   
Przejdź do sklepu
Główne okno programu FonTel
DEMO VERZE
FonTel
Software pro prezentaci zaznamenaných volání a správa záznamniků FonTel

Popis Práce v síti Integrace VoIP
Software FonTel se používá pro prezentaci nahraných rozhovorů a správu záznamníků (seznamte se s rodinu záznamníkůFonTel).

Aplikace umožňuje pohodlné prohlížení, vyhledávání a přehrávání zaznamenaných hovorů a vkládání poznámek a komentářů. Umožňuje automaticky odstranit nejstarší nahrávky po určité době nebo při nedostatku volného místa na disku. Umožňuje také vytisknout nebo uložit do textového souboru seznamy nahraných rozhovorů s možností určit veškerá kritéria pro výběr: číslo telefonní linky, den, měsíc, telefonní číslo.

Program obsługuje jednocześnie wiele różnych modeli rejestratorów. Oznacza to, że na jednym stanowisku można prezentować rozmowy np. z rejestratorów FonTel ISDN, FonTel L4USB oraz zdalnie poprzez sieć komputerową FonTel L4NET, a także rozmowy VoIP oraz rozmowy prowadzone przez telefony komórkowe GSM. W ten sposób można stworzyć elastyczny system rejestracji rozmów dopasowany do posiadanych linii telefonicznych i możliwości instalacyjnych.

Přístup k archivu FonTel prostřednictvím webového prohlížeče

Klient -Server architektura

Díky klietskému programu je umožněna vzdálená práce na vzdáleném místě v lokální počítačové síti nebo v Internetu. Tímto způsobem můžete vytvořit rozptýlený záznamový systém klient -server, s jednou záznamovou pozicí a mnoha klientskými pozicemi (např, jedna na každou telefonní linku).

Webový server

Další možnosti nabízí zabudovaný webový server. Umožňuje vzdálený přístup v místní síti nebo Internetu do uložených rozhovorů pomocí webového prohlížeče. Tato možnost nevyžaduje žádný další software. K vytvoření síťového připojení (např. modemem, místní sítí LAN nebo Internetem), je nutné pouze znát adresu počítače, který nahrává rozhovory.

V závislosti na nastavení je možný přístup pouze do seznamu volání nebo také zvukových nahrávek. Vzdálený přístup k programu je možné chránit proti neoprávněnému přístupu heslem.

Databáze volání a zvukové soubory mohou být umístěny nadisk nebo do sítě. Tím se umožňuje centrální zápis rozhovorů z několika stanic připojených počítačovou sítí.

Program umožňuje také ukládání záložního archivu na vzdálený počítač prostřednictvím místní sítě nebo Internetu. Každou určitou dobu program kopíruje položky místní databáze volání do externí databáze uživatele prostřednictvím rozhraní ODBC a odesílá soubory s nahrávkami hovorů na zadaný server FTP nebo kopíruje je do sdílené síťové složky vzdáleného počítače. Taková archivace probíhá automaticky na pozadí, takže je možné ukládat informace o rozhovorech a jejich nahrávky z několika nahrávajících stanic v jednom místě na serveru prostřednictvím sítě. Tento mechanismus lze použít také pro spolupráci s jinými externími systémy.

Podpora FonTel API umožňuje integrovat záznamník s jiným software pro obohacení informacemi o provedených hovorech. FonTel VoIP Software FonTel umožňuje nahrávání internetového volání VoIP (zapoznaj się również z samodzielnym rejestratorem FonTel VoIP).
Nahrávání VoIP volání je možné v případě rozhovorů provedených prostřednictvím programů typu softphonea VoIP zařízení (VoIP brány, VoIP telefony) připojených ve společné síti. Aby bylo možné zaznamenat rozhovory VoIP, je třeba mít dongle FonTel VoIP Key
Dostęp programu FonTel do rozmów VoIP w celu ich rejestracji może być zrealizowany za pomocą monitorowania interfejsu sieciowego. Wymagany jest przełącznik sieciowy (switch) z funkcją kopiowania portów (port mirroring), do którego podłączony jest router lub karta centralki telefonicznej:
INTERNET /
PBX
Przełącznik
z funkcją
port mirroring
FonTel
LAN
softphone
softphone
VoIP
VoIP
Polityka prywatności | Regulamin serwisu